Общи Условия за Ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайт и online магазин: www.smehurko.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Смехурко си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

 1. Общи условия
  • “www.smehurko.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
  • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн.
  • Смехурко чрез “www.smehurko.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за промоционална или специална цена става с преместване на продукта в категория “Промоции”. Промо-цената или специалната цена важи само в срока, посочен след името на промоцията в секцията за разглеждане на продукта.
  • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Смехурко чрез “www.smehurko.com” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка. 
  • Смехурко чрез “www.smehurko.com” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 
  • Смехурко не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.smehurko.com”
  • Смехурко не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и с тези, налични в магазинната мрежа. 
  • Смехурко не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 
  • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Смехурко допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. 
  • Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможно до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване на поръчката (т.е. статус на поръчката: "Потвърдена, в обработка") гарантира доставката на продукта. 
  • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 
  • Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
  • При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. Възможно доставката да бъде извършена на части, за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен.
  • В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Смехурко се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
  • Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
  • Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
  • Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
  • При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
  • При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по email: office@smehurko.com) или устно (по телефон: 0988993015), в срок не по-дълъг от 14 работни дни.
  • Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Смехурко електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
  • Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Смехурко– фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
  • Клиентът съгласува с представител на Смехурко адреса, на който Смехурко желае да получи обратно стоката; 
  • Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Смехурко възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

  Смехурко си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

  При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно от компетентния съд по регистрация на Смехурко съобразно българското законодателство.

  За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: КЗП или сайта на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове:ОРС

  Гаранцията отпада в случай на:

  1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилнаексплоатация.
  2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
  3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

  Смехурко не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

  Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

  • Когато пожелаете да получавате нашия бюлетин с промоции и специални оферти – в случай че пожелаете да получавате нашия бюлетин, е необходимо да ни предоставите Ваш имейл адрес. Ако допълнително сте пожелали да Ви изпращаме конкретни предложения и идеи за покупки за специални поводи, сме поискали то Вас да посочите и данни за пол и възраст на детето/децата, за да можем да Ви изпращаме предложения съобразени с тези данни.  
  • Когато ни изпратите писмо чрез формата за контакт – когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили. 
  • Когато създавате Ваш личен профил на нашата интернет страница – когато пожелаете да се регистрирате като клиент в нашия онлайн магазин, ние събираме Вашите две имена, имейл адрес, телефон и адрес за контакт. 
  • Когато закупувате стока в нашия онлайн магазин - ние обработваме допълнително следните категории лични данни:
   • Име и презиме;
   • Телефонен номер за контакт;
   • Адрес за доставка;
   • Желана дата и час на доставка, ако има изразени такива
  • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Смехурко чрез “www..smehurko.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение напоръчката.
  • Поръчаните чрез сайта продукти се придружават опис и от касов бон или фактура (ако такава е поискана при приключване на поръчката).
  • Доставки се извършват само до адреси на територията на Р. България. Доставката в страната на поръчки над  80.00 лв. и общо тегло до 30 кг. е безплатна, а срокът за изпълнение на поръчките е 3 работни дни (освен в случаите, в които на страницата на самия продукт е посочен по-голям срок). Цената за доставка при обща сума на поръчката до 80.00 лв. и общо тегло до 30 кг. е 4,50 лв. с ДДС. Цената за доставка при общо тегло  над 30 кг. е 20.00 лв. с ДДС (като ако в поръчката има повече от 1 артикул с единично тегло над 30 кг., то тази сума се умножава по броя на тези артикули). Възможо е поръчката да бъде разцепена на 2 или повече доставки, ако поръчаните артикули не са налични в един и същ склад, но таксуването в случаите, в които се дължи цена за доставката, е само веднъж. Куриерската фирма, с която работим е ЕКОНТ.
 2. Права и задължения на страните
  1. Смехурко се задължава:
   • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
   • да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При промоции е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не с повече от 14 работни дни;
   • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
   • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатаниот производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;
  2. Клиентът се задължава:
   • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка иелектронен адрес;
   • да плати цената на стоката според условията описани в информацията задоставка и плащане на стоки;
   • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията задоставка и плащане на стоки;
   • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

   Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

  3. Право на връщане:
   • Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне някои или всички от получените артикули.
 3. Отговорност
  • Смехурко чрез “www.smehurko.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Смехурко чрез “www.smehurko.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.,но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Смехурко.
 4. Арбитраж
 5. Гаранционни условия
  • При наличие на фабричен дефект на артикул от категорията на детските играчки, Смехурко го заменя с изправен такъв, а ако няма наличен същия продукт – със сходен такъв или връща на клиента заплатената за продукта и доставката цена.
  • За артикулите, за които е посочен гаранционен срок по време на експлоатацията, Смехурко се задължава да отстрани дефекта в срок от 30 дни от представянето на продукта за рекламация. Клиентът е длъжен да представи документ за покупката на артикула от Смехурко.
  • С изключение на задълженията, описани по-горе, Смехурко не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория, и дали е предположена възможността за такива повреди.
 6. Ограничения за гаранцията
 7. Допълнителни условия
 8. Цени на продуктите
  • Не може да се наслагват отстъпки от различни промоции, карти за отстъпки, талони и др.
 9. Лични данни и политика за поверителност
  • В Смехурко се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. Когато събираме лични данни на нашите клиенти следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

  Вижте всичко за нашата политика за поверителност в раздел “Защита на личните данни”.